Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών για διαμονή στις φοιτητικές εστίες Κοζάνης των φοιτητών παλαιών ετών ,που τα Τμήματά τους έχουν έδρα την Κοζάνη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

05-09-2019


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ