ΑΥΤΟΝΟΜΩ Αυτόνομα ευφυή κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας σε διασύνδεση με βιώσιμα συστήματα μεταφορών

24-05-2019


Η προσέγγιση από το εταιρικό σχήμα θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση της ωριμότητάς του και διερεύνηση καλών πρακτικών στην επιλέξιμη περιοχή και σε εθνικό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση στην ομαλή διεξαγωγή των δράσεων είναι η διασυνοριακή προσέγγιση ώστε να καλυφθούν οι ιδιαιτερότητες των δύο χωρών από οικονομική, νομοθετική και γεωπολιτική άποψη, και τα αποτελέσματα (άμεσα, απτά, ορατά) από την επιλέξιμη περιοχή να έχουν δυνατότητες μεταφοράς και κεφαλαιοποίησης διεθνώς. Οι εκροές του έργου θα περιλαμβάνουν: α) δύο κτήρια στην επιλέξιμη περιοχή με την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση, έξυπνη διαχείριση και οικολογικά χαρακτηριστικά λειτουργίας, β) εγχειρίδια με αναλυτική περιγραφή των μεθόδων και καλών πρακτικών των πιλοτικών δράσεων, ως υπόδειγμα για μελλοντικές ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτηρίων εντός περιοχής αλλά και Ευρώπης, γ) Σταθμούς Φόρτισης καθώς και Ηλεκτρικά Οχήματα που ενισχύουν την μέριμνα των κτηρίων για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την κοινωνική ένταξη σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων των Μεταφορών, δ) ηλεκτρονική πλατφόρμα και εφαρμογή κινητών συσκευών που θα παρακολουθεί την ενεργειακή απόδοση κάθε κτηρίου για απομακρυσμένο έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε αυτή την πρόταση έχει ενεργό ρόλο μέσω των μελών του που σχεδίασαν το έργο εξαρχής σε συνεργασία με μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών και πλέον έχουν οριστεί ως Ειδικοί Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Number

Organisation

Country

1

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Κύπρος

2

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Κύπρος

3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Κύπρος

4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ελλάδα

5

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Ελλάδα

6

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ελλάδα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  • 1.909.640 €