Ε-ΜΟΒ Integrated actions towards enhanced e-mobility in European regions

24-05-2019


Το έργο E-MOB σημαίνει ολοκληρωμένες ενέργειες προς την ενίσχυση της ηλεκτρο-κινητικότητας στις Περιφέρειες της Ευρώπης και στοχεύει στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη μεταφορά επιβατών μέσα από συντονισμένο σχεδιασμό πολιτικών. Έχει ως φιλόδοξο στόχο να επηρεάσει περισσότερα από 26 εκατομμύρια Ευρώ από το Ταμείο Συνοχής, μέσα από την επικαιροποίηση και ανανέωση 8 περιφερειακών εργαλείων πολιτικής. Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι του έργου θα καταρτίσουν 8 σχετικά σχέδια δράσης.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Number

Organisation

Country

1

Aufbauwerk Region Leipzig GmbH

Γερμανία 

2

South Transdanubian Regional Innovation Agency Non-profit Ltd.

Ουγγαρία

3

Amiens Métropole

Γαλλία

4

City of Koprivnica

Κροατία

5

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ελλάδα

6

Vorarlberg University of Applied Sciences

Αυστρία

7

Alba Local Energy Agency - ALEA

Ρουμανία 

8

Municipality of Cieza

Ισπανία

9

University North

Κροατία

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  • 1.662.796 €

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ   

Ημερομηνία έγκρισης 26 Μαρτίου 2019