Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο δήμο Βέροιας

24-05-2019


 

Ο στόχος του έργου είναι να προετοιμάσει τους φακέλους των σχολικών μονάδων που θα υποβληθούν για ενεργειακή αναβάθμιση στην αντίστοιχη πρόσκληση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο περιλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων, την παραγωγή του φακέλου του κτιρίου που εμπεριέχει τα σχέδια, τυχόν αδειοδοτήσεις, την ενεργειακή καταγραφή του κτιρίου και τις αντίστοιχες προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και φυσικά τα τεύχη δημοπράτησης. Οι φάκελοι των κτιρίων υποβλήθηκαν ήδη στη σχετική πρόσκληση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και εγκρίθηκαν δύο.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Number

Organisation

Country

1

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ελλάδα

2

Δήμος Βέροιας

Ελλάδα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  • 50.000,00 €