Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων και Προστασίας του Περιβάλλοντος, με ακρωνύμιο PEEBPE

24-05-2019Ο στόχος του έργου είναι να προβεί στην ενεργειακή επιθεώρηση 50 δημοσίων κτιρίων (25 στους δήμου Φλώρινας και Πρεσπών και 25 στους δήμους Μπίτολα και Ρέσεν. Στη συνέχεια να προβεί στην ενεργειακή αναβάθμιση 3 κτιρίων.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Number

Organisation

Country

1

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ελλάδα

3

Δήμος Ρέσεν

Βόρεια Μακεδονία

5

Δήμος Πρεσπών

Ελλάδα

6

ARCHAM Μπίτολα

Βόρεια Μακεδονία

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  • 674.999,00 €

 

Ολοκληρώθηκε το 2016