Προθεσμία υποβολής αιτήσεων φοιτητών του Τμήματος (πρώην) Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

31-05-2019


Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Π.Δ.Μ., στη σημερινή της συνεδρίαση (υπ’ αριθμ. 87/31-05-2019), αποφάσισε ομόφωνα, σε εφαρμογή του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 4610/2019 (Α’ 70), να καθοριστεί προθεσμία υποβολής αιτήσεων φοιτητών του Τμήματος (πρώην) Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών τους στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, στις 31-07-2019.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, με τρόπο που θα καθορίσει το Τμήμα.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με αναλυτική ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα σπουδών και την αντιστοίχιση των μαθημάτων.