ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

14-05-2019


Έναρξη της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές του ΠΔΜ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019