Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα

13-12-2012


Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα στην περιοχή του Προγραμματισμού με Περιορισμούς (Constraint Programming)

Προθεσμία: έως 31/1/2013