ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

26-03-2019


ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ.