ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

06-03-2019


Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να αναλάβουν Ειδική Εργασία στο εαρινό εξάμηνο: α) να εγγραφούν στο eclass στο σχετικό μάθημα, β) να διαβάσουν τον κανονισμό του μαθήματος και γ) να δηλώσουν, μέσω της λειτουργίας "Μηνύματα" του eclass τα θέματα (από τα διαθέσιμα) που τους ενδιαφέρουν, με σειρά προτίμησης. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα θέματα που ανατέθηκαν στο προηγούμενο εξάμηνο. Δε χρειάζεται να γίνεται κοινοποίηση των μηνυμάτων στους υπόλοιπους χρήστες. Η ανάθεση των θεμάτων θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα.