8ο εξάμηνο


Μάθημα: ΟπτικήΚωδικός Μαθήματος: Ε49
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: http://eclass.uowm.gr/courses/ICTE329/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Στοιχεία διάδοσης ΗΜ κύματος στο οπτικό φάσμα, φυσικοί μηχανισμοί και φαινόμενα που επιδρούν στα οπτικά συστήματα. Γεωμετρική οπτική και χάραξη ακτίνων. Παραξονική (Γκαουσιανή) οπτική, πίνακες μετάβασης, σχηματισμός και χαρακτηρισμός ειδώλου. Χαρακτηριστικά φακών και συστημάτων απεικόνισης (ανθρώπινος οφθαλμός, κάμερα, τηλεσκόπιο, μικροσκόπιο). Διαφράγματα (ίριδες, παράθυρα, βάθος πεδίου, οπτικό πεδίο). Εκτροπές Seidel (σφαιρική, αστιγματισμός, κόμη, παραμόρφωση, καμπύλωση πεδίου). Πόλωση του φωτός: Ανάλυση, έλεγχος, μετατροπή, μαθηματικός χειρισμός. Ειδικά κεφάλαια οπτικής: Παράθλαση, συμβολή, ολογραφία, κβαντική οπτική. Σύγχρονες εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική (οπτικές επικοινωνίες, γραφικά υπολογιστών).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

  • Κατανοούν βασικές έννοιες διάδοσης οπτικών κυμάτων
  • Αναγνωρίζουν οπτικές διατάξεις και θα μπορούν να αναλύουν τη λειτουργία τους
  • Μπορούν να σχεδιάσουν απλές οπτικές διατάξεις για κλασικές εφαρμογές
  • Έχουν βασική εξοικείωση με μεθοδολογίες σχεδίασης σύνθετων διατάξεων
  • Έχουν πρώτη γνωριμία με το ευρύ φάσμα πρακτικών εφαρμογών, κλασικών και σύγχρονων, της Οπτικής.
Προαπαιτούμενα:

Τυπικά: Κανένα. 

Πρακτικά: Γνώσεις από το μάθημα «Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα» (5ο εξάμ.) θεωρούνται απαραίτητες, ενώ παρακολούθηση των μαθημάτων  «Οπτικές Επικοινωνίες και Δίκτυα» (8ο εξάμ.) και «Φωτονική – Οπτικές Διατάξεις» (7ο-9ο εξάμ.) διευκολύνει την κατανόηση.

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις (παρουσιάσεις powerpoint) και φροντιστηριακές ασκήσεις (χρήση πίνακα).Επίδειξη απλών οπτικών οργάνων (φακοί, πρίσματα, πολωτικά στοιχεία, φωτογραφική μηχανή, τηλεσκόπιο/μικροσκόπιο κλπ.) και λογισμικού προσομοίωσης ή εφαρμογών.

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Μια τελική γραπτή εξέταση. Προαιρετικά θέματα προσθετικής βαθμολογίας (εφόσον υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός στη γραπτή εξέταση) που παραδίδονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
  1. Οπτική, Hecht Eugene (επιστ. επιμ. Βές Σωτήρης) 
  2. Γεωμετρική Οπτική, Γιώργος Ασημέλλης, Γιάννης Βαμβακάς, Πάνος Δρακόπουλος