Πιτιλάκης ΑλέξανδροςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 2009-2014: Διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Τίτλος διατριβής: «Ανάλυση σχεδίαση και χαρακτηρισμός ολοκληρωμένων φωτονικών διατάξεων υβριδικής τεχνολογίας αγωγού-διηλεκτρικού-πυριτίου». 
 • 2005-2007: Master of Science (MSc) in Electrical Engineering, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST), Paris. Specialization: Components and Transmission Systems.
 • 2000-2005: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Ειδίκευση: Τηλεπικοινωνίες. 
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Ηλεκτρομαγνητισμός, 
 • υπολογιστική μηχανική, 
 • μικροκύματα και THz τεχνολογία, 
 • μεταϋλικά και μεταεπιφάνειες, 
 • κεραίες, 
 • διάδοση και κυματοδήγηση ΗΜ κυμάτων, 
 • φωτονική, 
 • πλασμονική, 
 • κλασική οπτική, 
 • οπτικές ίνες, 
 • μη-γραμμικά και ηλεκτρο-οπτικά φαινόμενα, 
 • γραφένιο και 2Δ υλικά.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • Α. Pitilakis et al., "A multi-functional reconfigurable metasurface: Electromagnetic design accounting for fabrication aspects", IEEE Transactions on Antennas and Propagation (2020), https://doi.org/10.1109/TAP.2020.3016479 
 • Α. Pitilakis et al., "Software-Defined Metasurface Paradigm: Concept, Challenges, Prospects", Metamaterials (2018),  https://doi.org/10.1109/MetaMaterials.2018.8534096 
 • G. Sinatkas, A. Pitilakis, D.C. Zografopoulos,  R. Beccherelli, E.E. Kriezis, "Transparent conducting oxide electro-optic modulators on silicon platforms: A comprehensive study based on the drift-diffusion semiconductor model", Journal of Applied Physics (2017), https://doi.org/10.1063/1.4973896 
 • Pitilakis, D. Chatzidimitriou, E.E. Kriezis, "Theoretical and numerical modeling of linear and nonlinear propagation in graphene waveguides", Optical and Quantum Electronics (2016), https://doi.org/10.1007/s11082-016-0510-5
 • Pitilakis and E.E. Kriezis, "Highly nonlinear hybrid silicon-plasmonic waveguides: analysis and optimization", Journal of the Optical Society of America B (2013), https://doi.org/10.1364/JOSAB.30.001954 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56500

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.linkedin.com/in/alexandros-pitilakis-9576272/