Φοιτητική Μέριμνα


Για θέματα σχετικά με:

     
  • τη σίτιση, 
  • τη στέγαση στις φοιτητικές εστίες καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών, 
  • την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και Ασθενείας, 
  • και την ενημέρωση για θέματα κοινωνικής πρόνοιας (όπως το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα) 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν με το αρμόδιο ανά πόλη Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα: Τμήμα Φοιτητικής (Σπουδαστικής) Μέριμνας Π.Δ.Μ. Πιθανές βλάβες στα δωμάτια ή τα κτίρια των φοιτητικών εστιών καθώς και προβλήματα τεχνικής φύσης  παρακαλούμε να καταχωρούνται απευθείας στο σύστημα αναγγελίας βλαβών:  https://service.uowm.gr. Για την υποστήριξη φοιτητών σχετικά με ζητήματα αναπηρίας ή μαθησιακών δυσκολιών, αναζήτηση δωρεάν ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να έρχονται σε επικοινωνία με τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων: https://myfeo.uowm.gr/.