Βαρδάκας ΙωάννηςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  1. Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  2. Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών. 

 

 

 

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

1.Ανάπτυξη αλγορίθμων και αναλυτικών μοντέλων για την αποτίμηση της απόδοσης ασύρματων και οπτικών δικτύων

2.Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοκόλλων για Radio-over-Fiber / Fiber-Wireless networks για ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα σε συχνότητες 60GHz

3.Σχεδιασμός και μελέτη αλγορίθμων για το επίπεδο MAC ασύρματων τοπικών δικτύων (WLANs) και δικτύων αισθητήρων (WSNs)

4.Ανάπτυξη αλγορίθμων για Demand Response σε Smart Grids

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

G. Kalfas, C. Vagionas, A. Antonopoulos, E. Kartsakli, A. Mesodiakaki, S. Papaioannou, P. Maniotis, J. S. Vardakas, C. Verikoukis, N. Pleros, “Next Generation Fiber-Wireless Fronthaul for 5G mmWave Networks,"  IEEE Communications Magazine, vol. 57, no. 3, pp. 138-144, March 2019.

I. Zenginis, J. Vardakas, J. Abadal, C. Echave, M. Morato and C. Verikoukis, "Optimal power equipment sizing and management for cooperative buildings in microgrids," IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 15, no. 1, pp. 158-172, Jan. 2019.

J. S. Vardakas, I. Zenginis, N. Zorba, C. Echave, M. Morató, and C. V. Verikoukis, “Electricity energy savings through efficient cooperation of urban buildings: the smart community case of ‘Superblocks’ in Barcelona”, IEEE Communications Magazine, vol. 56, no. 11, pp. 102-109, Nov. 2018.

Ioannis Zenginis, John S. Vardakas, Nizar Zorba, and Christos V. Verikoukis, "Performance Evaluation of a Multi-standard Fast Charging Station for Electric Vehicles", IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 9, no. 5, pp. 4480-4489, Sept. 2018.

Massimiliano Maule, Prodromos-Vasileios Mekikis, Kostas Ramantas, John S. Vardakas, and Christos Verikoukis, “Dynamic partitioning of radio resources based on 5G RAN Slicing”, in Proc. IEEE GLOBECOM 2020, Taipei, Taiwan, 7-11 Dec. 2020.

E. Datsika, J. Vardakas, G. Kalfas, C. Vagionas, A. Mesodiakaki, and C. Verikoukis, “End-to-end delay performance of analog fiber wireless architecture for 5G NR fronthaul”, in Proc. ICTON 2020, Bari, Italy, 19-23 Jul. 2020.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56500