Κολτσακλής ΝικόλαοςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 2003 – 2010: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
 • 2011 - 2015: Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Υπολογιστικές Τεχνικές Βέλτιστης Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων», Τμ. Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός, μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, βραχυπρόθεσμος χρονοπρογραμματισμός παραγωγής
 • Μαθηματικός προγραμματισμός, Μικτός ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός, Γραμμικός προγραμματισμός
 • Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας
 • Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων
 • Οικονομικά της ενέργειας
 • Μοντελοποίηση ηλεκτρικών οχημάτων, συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Αποτίμηση και ποσοτικοποίηση ενεργειακών πολιτικών
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • Koltsaklis NE, Dagoumas AS, Seritan G, Porumb R. Energy transition in the South East Europe: The case of the Romanian power system. Energy Reports. 2020;6:2376-93.
 • Koltsaklis NE, Dagoumas AS. Incorporating unit commitment aspects to the European electricity markets algorithm: An optimization model for the joint clearing of energy and reserve markets. Applied Energy. 2018;231:235-58. 
 • Koltsaklis NE, Dagoumas AS. State-of-the-art generation expansion planning: A review. Applied Energy. 2018;230:563-89.  
 • Koltsaklis NE, Nazos K. A stochastic MILP energy planning model incorporating power market dynamics. Applied Energy. 2017;205:1364-83.
 • Koltsaklis NE, Georgiadis MC. A multi-period, multi-regional generation expansion planning model incorporating unit commitment constraints. Applied Energy. 2015;158:310-31. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
Τηλ: +30

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/Nikolaos_Koltsaklis