Χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

28-06-2022


Ανακοίνωση προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022