Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

12-11-2020


Με απόφαση του προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, η ορκωμοσία της κατεύθυνσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ορίστηκε για τις 16/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα  10.00. Οι τελειόφοιτοι θα ορκιστούν εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom (η διεύθυνση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα σταλεί σε αυτούς που θα λάβουν μέρος στην τελετή).

Α. Όσοι φοιτητές έχουν τελειώσει με τα μαθήματά τους και έχουν κλείσει και τις εκκρεμότητές τους με την πρακτική άσκηση και την πτυχιακή τους και επιθυμούν να ορκιστούν θα πρέπει να στείλουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, έως την Παρασκευή, 20/11/2020, στη Γραμματεία του Τμήματος (sec-electro@teiwm.gr) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i) Αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση παρακάτω)
ii) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
iii) Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής ERASMUS (μόνο για αυτούς που έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα ERASMUS)
iv) Καταθετήριο Εθνικής Τράπεζας για την παραλαβή του παπύρου (εφόσον ο/η φοιτητής/τρια επιθυμεί την έκδοση παπύρου, αριθ. λογαριασμού IBAN: GR6001103770000037754068890, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) το ποσό των 10 ευρώ (στην αιτιολογία πληρωμής να αναγράφεται οπωσδήποτε και το Τμήμα του  φοιτητή που θα ορκιστεί).

Β. Όσοι φοιτητές έχουν εκκρεμότητες με επιστροφές βιβλίων πρέπει να τα αποστείλουν (με courier ή ταχυδρομικώς) στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου πριν την ορκωμοσία (τηλ. επικοινωνίας 24610.68203).

Γ. Οι φοιτητές  θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://career.uowm.gr/ του Γραφείου Διασύνδεσης "ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ; Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο Αποφοίτων".

Δ. Τα πτυχία και τα υπόλοιπα έγγραφα θα αποσταλούν στους ορκισθέντες με έξοδα του Ιδρύματος.