Πίνακας κατάταξης αιτήσεων του ΠΔ407/80 ακ. έτους 2020-2021 με απόφαση της Συνέλευσης υπ' αριθμ. 52/26-1-2021

26-01-2021

Τυχόν ενστάσεις επί της αξιολογικής κατάταξης μπορούν να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος (ece@uowm.gr) μέχρι την Παρασκευή  29-1-2021 στις 14.00.