ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2020-2021

16-10-2020

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2020-2021

Μέχρι τη Δευτέρα 19/10 θα αναρτηθεί η ανανεωμένη λίστα Ειδικών Εργασιών για το νέο ακαδημαίκό έτος. Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να αναλάβουν Ειδική Εργασία για το 2020-2021, μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου:

α) Να εγγραφούν στο eclass στο σχετικό μάθημα.

β) Να διαβάσουν τον κανονισμό του μαθήματος.

γ) Να δηλώσουν, μέσω της λειτουργίας "Μηνύματα" του eclass, τα θέματα (από τα διαθέσιμα) που τους ενδιαφέρουν, με σειρά προτίμησης. Δε χρειάζεται να γίνεται κοινοποίηση των μηνυμάτων στους υπόλοιπους χρήστες.

δ) Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί ένα θέμα που δεν εμφανίζεται στη λίστα με τα προτεινόμενα, θα πρέπει πρώτα σε συνεννόηση με τον αντίστοιχο καθηγητή να αποσταλεί η περιγραφή του θέματος για να ανανεωθεί η λίστα και, στη συνέχεια, να το δηλώσει ο φοιτητής, όπως περιγράφεται στο (γ).

Η πρώτη ανάθεση των θεμάτων, η οποία γίνεται ενιαία και όχι από τον κάθε καθηγητή ξεχωριστά, θα ανακοινωθεί μετά τις 23 Οκτωβρίου. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση ανάληψης Ειδικής Εργασίας σε δεύτερο χρόνο, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.