ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

15-06-2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που πρόκειται να παρουσιάσουν τις Διπλωματικές τους Εργασίες ότι η ημερομηνία που έχει οριστεί είναι η εξής:

                                               Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020                                                                 

Όσοι από τους φοιτητές επιθυμούν να παρουσιάσουν τη Διπλωματική τους Εργασία κατά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να την καταθέσουν μέχρι την Πέμπτη 2 Ιουλίου2020, στη Γραμματεία του Τμήματος σε 3 αντίτυπα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD σε μορφή pdf), με ταχυδρομείο ή courier.

Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν και το έντυπο παράδοσης της διπλωματικής εργασίας, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 3816/17-3-2017έγγραφο οδηγιών κατάθεσης εργασιών στο DSpace, τα οποία επισυνάπτονται.