ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6/04

06-04-2020

ΑΛΛΑΓΕΣ

- Αλλαγή στην ώρα διδασκαλίας του μαθήματος Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών.