Μπέλλου ΣοφίαΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Ε.Δ.Ι.Π.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • 1994-2000:Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • 2001-2002:Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Βιομοριακή Τεχνολογία, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων, Πανεπιστήμιο του Nottingham, Ηνωμένο Βασίλειο
  • 2003-2008:Διδακτορικό Δίπλωμα, Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  •  Μελέτη της γονιδιακής ρύθμισης αγγειογενετικών παραγόντων σε ενδοθηλιακά κύτταρα με τη χρήση DNA μικροσυστοιχιών και ανάλυση των πειραματικών δεδομένων με τη χρήση βιοπληροφορικών εργαλείων
  • Μελέτη κυτταρικής εντόπισης πρωτεϊνών κατά τη μεταγωγή του σήματος αυξητικών παραγόντων με κρίσιμο ρόλο κατά διαφοροποίηση εμβρυικών βλαστικών κυττάρων, με τη χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας.
  • Μελέτη μεταγωγής σήματος αυξητικών παραγόντων σε ζωντανά ενδοθηλιακά κύτταρα με την τεχνική μικροσκοπίας φασματοσκοπία σχετικού συσχετισμού φθορισμού (Fluorescence Cross Correlation Spectroscopy, FCCS) και με την τεχνική μεταφοράς ενέργειας συντονισμού κατά Förster (Förster Resonance Energy Transfer, FRET) σε συνδυασμό με μικροσκοπία απεικόνισης χρόνου ζωής φθορισμού (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy, FLIM)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  • The isoflavone metabolite 6-methoxyequol inhibits angiogenesis and suppresses tumor growth. Bellou S, Karali E, Bagli E, Al-Maharik N,  Morbidelli L, Ziche M, Adlercreutz H, Murphy C, Fotsis T. Mol Cancer. 2012 May 14;11(1):35.
  • Immunohistochemical study of the epithelial-mesenchymal transition phenotype in cancer of unknown primary: incidence, correlations and prognostic utility. Stoyianni A, Goussia A, Pentheroudakis G, Siozopoulou V, Ioachim E, Krikelis D, Golfinopoulos V, Cervantes A, Bobos M, Fotsis T, Bellou S, Fountzilas G, Malamou-Mitsi V, Pavlidis N. Anticancer Res. 2012 Apr;32(4):1273-81.
  • VEGF autoregulates its proliferative and migratory ERK1/2 and p38 cascades by enhancing the expression of DUSP1 and DUSP5 phosphatases in endothelial cells. Bellou S, Hink MA, Bagli E, Panopoulou E, Bastiaens PI, Murphy C, Fotsis T. Am J Physiol Cell Physiol. 2009 Dec;297(6):C1477-89. Epub 2009 Sep 9.
  • Tsatsoulis A., Mantzaris M.D. and Bellou S. Metabolic Syndrome: Maladaptation to the Current Environment - An Evolutionary Perspective. Metabolism Clinical & Experimental  (under revision)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56528