Εργαστήρια


Εργαστήριο Πληροφορικής


Το Τμήμα διαθέτει τρία εργαστήρια Η/Υ, τα οποία αποτελούνται από 25 σταθμούς εργασίας εξοπλισμένους με Η/Υ, projector και laser printer για την εξυπηρέτηση των μαθημάτων και των φοιτητών. Τα εργαστήρια Η/Υ λειτουργούν με εικονικές μηχανές (Virtual Machive-VM). Υπάρχουν ορισμένες VM με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows και ορισμένες με λειτουργικά Linux (Ubuntu, Fedora, FreeBSD). Μια λίστα με ενδεικτικές εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στα εργαστήρια Η/Υ είναι:


 • SPSS
 • Matlab
 • Adobe Suite
 • Microsoft Office
 • Microsoft Visual Studio
 • Microsoft SQL Server
 • XAMP
 • Java SDK
 • Java ME SDK
 • Netbeans
 • Dev-C++
 • Prolog
 • Android SDK
 • ARM IDE
 • Multisim
 • Logisim
 • Hypersim
 • Modelsim
 • Ns2
 • ArgoUML
 • Opnet
 • Xilinx
 • Xsniffer
 • WEKA

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών


Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο στα ακόλουθα μαθήματα:
 • Συστήματα Επικοινωνιών Ι (5ο εξάμηνο)
 • Συστήματα Επικοινωνιών ΙΙ (6ο εξάμηνο)
 • Συστήματα Κεραιών και Ασύρματη Διάδοση (7ο εξάμηνο)
 • Μικροκυματικές Επικοινωνίες (9ο εξάμηνο)
Αναλυτικότερα, ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Σύστημα Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών (5 θέσεις εργασίας) για πειραματική εκπαίδευση των φοιτητών στις βασικές αρχές των Αναλογικών και Ψηφιακών επικοινωνιών. Αναλυτικότερα, για κάθε θέση εργασίας, το Σύστημα Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών αποτελείται από μία βάση προτυπωμένων κυκλωμάτων με παροχή σύνδεσης με Η/Υ, στην οποία εγκαθίστανται αποσπώμενες πλακέτες ασκήσεων για την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος πάνω στις Αναλογικές και στις Ψηφιακές Επικοινωνίες.
 • Εκπαιδευτικό Σύστημα Κεραιών (3 θέσεις εργασίας), παρέχοντας έμπρακτο πειραματισμό σε διαφορετικούς τύπους κεραιών (π.χ. χοάνης, ελικοειδείς, επίπεδες, Yagi) στις συχνότητες 1 GHz και 10 GHz.
 • Εκπαιδευτικά Συστήματα Μικροκυματικών Επικοινωνιών (3 θέσεις εργασίας)
 • Αναλυτές φάσματος, Παλμογράφους και Γεννήτριες τυχαίων κυματομορφών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής


Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής περιλαμβάνει 20 θέσεις εργασίας που είναι ειδικά εξοπλισμένες με παλμογράφους, γεννήτριες χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων, τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος, τροφοδοτικά εναλλασσόμενου ρεύματος και πολύμετρα.

Τα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο για την ανάλυση και σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων είναι το MultiSim και το ADS (Advanced Design Systems).

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής χρησιμοποιείται κυρίως για την εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια των μαθημάτων Ηλεκτρονική Ι και Ηλεκτρονική ΙΙ, καθώς επίσης και για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.


Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών


Το εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ικανοποιεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες σε μαθήματα κορμού και σε μαθήματα ειδίκευσης του Τμήματος.


Το εργαστήριο περιλαμβάνει:


 • 10 θέσεις εργασίας με σταθμούς υπολογιστών Intel I5/2GB Ram
 • 3 αναπτυξιακά inventors kit με τον μικροεπεξεργαστή Arduino
 • 9 πλακέτες επαναδιαμορφώσιμης λογικής FPGA Xilinx Spartan 3A
 • 2 αναπτυξιακά kit devkit8000 με τον επεξεργαστή TI OMAP3530 (600MHz ARM Cortex-A8) με touch screen
 • 2 αναπτυξιακά κιτ beagleboard με τον επεξεργαστή ARM Cortex‐A8 με DSP υποστήριξη, 4 κινητά android
 • 2 σετ lego mindstorm
Επίσης, υπό τη διαχείριση του εργαστηρίου, βρίσκονται:

 • Mια συστοιχία 2 υπολογιστών με 4 κάρτες γραφικών παράλληλης επεξεργασίας Nvidia Geforce 9800GTX
 • Ένα παράλληλο σύστημα με 16 επεξεργαστές Xeon E5520@2.27GHz 76GB RAM
 • 4 διακομιστές με διπύρηνους επεξεργαστές Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.40GHz/ 8GB RAM
 • Τα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών είναι FreeBSD 9.0, Ubuntu 12 LTS, Microsoft Windows 7
Ο εργαστηριακός εξοπλισμός χρησιμοποιείται για τα μαθήματα

 • Λειτουργικά Συστήματα

 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

 • Ενσωματωμένα Συστήματα

 • Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός χρησιμοποιείται επιπλέον για τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών σε συναφή αντικείμενα, όπως και για τις ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος σε θέματα που συνδέονται με το συσχεδιασμό λογισμικού και υλικού, ολοκληρωμένα συστήματα πάνω σε ψηφίδα (SoC) και πολυπύρηνα συστήματα. (ηλεκτρονική σελίδα του εργαστηρίου: arch.icte.uowm.gr)


Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Το εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας υποστηρίζει τα μαθήματα «Βιοϊατρική Τεχνολογία», «Ηλεκτρονική Υγεία» και «Βιοπληροφορική». Ειδικότερα, επιτρέπει την εκπαίδευση των φοιτητών στα ακόλουθα:

Καταγραφή και ανάλυση βασικών βιοσημάτων

 • Καταγραφή και ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφήματος με ασύρματο καρδιογράφο.
 • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης του αίματος με ασύρματο πιεσόμετρο.
 • Μέτρηση πνευμονικής λειτουργίας: Σπιρομέτρηση με ασύρματο σπιρόμετρο.
 • Μέτρηση οξυγόνωσης αίματος με ασύρματο οξύμετρο.
 • Λήψη Καρδιοτοκογραφικού σήματος.

Ψηφιακή Επεξεργασία Βιολογικών Σημάτων
Μέθοδοι και τεχνικές επεξεργασίας σημάτων που προέρχονται από βιολογικά συστήματα, σήματα και συστήματα, σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων, εφαρμογές. Χρήση μικροσκοπίου φθορισμού για τη λήξη και επεξεργασία εικόνων βιολογικών δειγμάτων.

Εισαγωγή στα Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα
Διαχείριση και επεξεργασία εικόνων από αξονικό τομογράφο, μαγνητικό τομογράφο, ενδοσκοπικά συστήματα, υπερηχογράφο. Μέθοδοι Ανακατασκευής Ιατρικής Εικόνας: αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνας (απλή οπισθοπροβολή, φιλτραρισμένη οπισθοπροβολή, επαναληπτικοί αλγόριθμοι ανακατασκευής), ατέλειες στις ανακατασκευασμένες εικόνες, τρισδιάστατη τομογραφία.

Διαδικτυακή φροντίδα υγείας
Παροχή και ζήτηση ιατρικών πληροφοριών online, ιατρικές παρεμβάσεις δια μέσου ιντερνετ (όπως η τηλε‐θεραπεία) και ομότιμα δίκτυα (p2p) υποστήριξης σε ιατρικές εικονικές κοινότητες. Η χρήση online μεθόδων αναζήτησης και η χρήση του ιντερνετ στην υποστήριξη κλινικών δοκιμών. Πύλες Υγείας. Τηλεϊατρικές υπηρεσίες και εφαρμογές. Κινητές και Ασύρματες Επικοινωνίες στην Φροντίδα Υγείας.