8ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρονική ΥγείαΚωδικός Μαθήματος: E
Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: 8
Κατεύθυνση:
Ομάδα:
Διδακτικές Μονάδες: 5
Ώρες διδασκαλίας: 4
Ιστοσελίδα:
Γλώσσα διδασκαλίας:
Περιεχόμενο:
Τίτλος μαθήματος Ηλεκτρονική Υγεία
Κωδικός μαθήματος Ε2
Είδος μαθήματος Επιλεγόμενο
Επίπεδο μαθήματος Προπτυχιακό
Έτος σπουδών 4ο, 5ο
Εξάμηνο 7ο, 9ο
Πιστωτικές μονάδες ECTS 5
Ιστοσελίδα eclass.uowm.gr/courses/ICTE128/
Ώρες ανά εβδομάδα 4
Διδάσκων Χρήστος Βερυκούκης (Επίκουρος Καθηγητής)
Περιεχόμενο μαθήματος Εισαγωγή στην ηλεκτρονική υγεία και σχετικές με αυτήν έννοιες (συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής πληροφορικής και της διαχείρισης γνώσης με βάση την τεχνολογία πληροφορίας) : Τι είναι? Γιατί είναι τόσο σημαντική? Η κύρια έρευνα και τα θέματα πολιτικής στην εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στην φροντίδα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυση των προκλήσεων και ευκαιριών όπως επίσης και μια επισκόπηση ειδικών εργαλειών όπως συστήματα ηλεκτρονικών αρχείων του ασθενή και συστήματα υποστήριξης υπολογιστικών αποφάσεων. Βασικές αρχές στη Διαχείριση Ιατρικών Δεδομένων. Υπολογιστικά Στατιστικά. Εισαγωγή στην κλινική ποιότητα ανάπτυξης σαν ένα ενιαίο τμήμα των κλινικών πληροφοριακών συστημάτων. Διαδικτυακή φροντίδα υγείας. Παροχή και ζήτηση ιατρικών πληροφοριών online, ιατρικές παρεμβάσεις δια μέσου ιντερνετ (όπως η τηλε-θεραπεία) και ομότιμα δίκτυα (p2p) υποστήριξης σε ιατρικές εικονικές κοινότητες. Η χρήση online μεθόδων αναζήτησης και η χρήση του ιντερνετ στην υποστήριξη κλινικών δοκιμών. Πύλες Υγείας. Τηλεϊατρικές υπηρεσίες και εφαρμογές. Κινητές και Ασύρματες Επικοινωνίες στην Φροντίδα Υγείας. Εισαγωγή στην ιατρική επαγγελματική εκπαίδευση με τη χρήση του διαδικτύου και στις κοινότητες πρακτικής για επαγγελματίες στο τομέα της υγείας. Ασφάλεια στην ηλεκτρονική υγεία. Βάσεις για την Ιδιωτικότητα & Εμπιστευτικότητα της Φροντίδας Υγείας. Ηθικές αρχές.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες Στόχος του μαθήματος είναι η πρώτη επαφή με τον εξελισσόμενο ερευνητικό τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας, η οποία αποτελεί την εφαρμογή των αρχών των τεχνολογικών επιστημών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την παροχή λύσεων των προβλημάτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Πρόληψης, Θεραπείας και Ποιότητας Υγείας. Λόγω του διεπιστημονικού χαρακτήρα του μαθήματος, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως η βιολογία, η ιατρική καθώς και η χρήση κατάλληλων συσκευών και λογισμικών για τη μελέτη και ανάλυση προβλημάτων τους. Το μάθημα καλύπτει όλες τις σύγχρονες τάσεις, όπως ewellness, independent living, Health 2.0, MedSocApps.
Προαπαιτούμενα μαθήματα Κανένα
Μέθοδοι διδασκαλίας 2 ώρες διδασκαλία και 2 ώρες εργαστηριακές ασκήσεις
Αξιολόγηση 30% από τη γραπτή εξέταση θεωρίας, 30% από την πρακτική εξέταση εργαστηρίων, 40% από εργασία εξάμηνου
Γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική
Βιβλιογραφία
  • ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Ιατρική Πληροφορική τόμος Α, "σοφία", 2011.
  • Αθηνά Λαζακίδου, Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής στο Χώρο της Υγείας, ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ, 2009.
Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Προαπαιτούμενα:
Μέθοδοι Διδασκαλίας:
Αξιολόγηση:
Βιβλιογραφία:
Διδάσκων: Βερυκούκης Χρήστος

Διδάσκων: Μπέλλου Σοφία