7ο εξάμηνο


Μάθημα: Ανάλυση και Προσομοίωση Δικτύων ΕπικοινωνιώνΚωδικός Μαθήματος: Υ2
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 7
Κατεύθυνση: Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 4
Erasmus:
Ιστοσελίδα: eclass.uowm.gr/courses/ICTE175/
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Βασικές αρχές μοντελοποίησης και προσομοίωσης. Συστήματα, μοντέλα και προσομοίωση. Είδη προσομοίωσης. Προσομοίωση Monte Carlo, Μοντελοποίηση συστήματος ουρών. Μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων. Λογισμικό προσομοίωσης (Matlab, ns-2/3, Opnet, OmNET ++, NetSim). Επιλογή κατανομών εισόδου. Δημιουργία τυχαίων αριθμών και τυχαίων μεταβλητών. Στατιστική Ανάλυση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης (Μέσες τιμές, Διασπορά, Διαστήματα Εμπιστοσύνης κλπ). Προσομοίωση επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. Μελέτη απόδοσης, συμπεριφοράς και επικύρωση μέσω προσομοίωσης.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
 • Εισαγωγή στην Ανάλυση και στη Μοντελοποίηση.
 • Κατανόηση βασικών αρχών μοντελοποίησης και προσομοίωσης.
 • Κατανόηση Αρχών Γεγονοδηγούμενης Προσομοίωσης.
 • Ανάλυση Μοντελοποίησης Monte Carlo.
 • Μελέτη Ψευδοτυχαίων Αριθμών και Μεταβλητών Εισόδου.
 • Μελέτη Μεταβλητών Εξόδου.
 • Προγραμματισμός με γεγονοδηγούμενο τρόπο.
 • Προσομοίωση συστημάτων αφίξεων και κατανάλωσης εφαρμογών.
 • Σύνδεση Βασικών Αρχών Δικτύων Επικοινωνιών με την Μοντελοποίηση και την Προσομοίωση.
 • Προσομοίωση βασικών πρωτοκόλλων δικτύων τηλεπικοινωνιών, ALOHA, CSMA, TDMA, WDM.
Προαπαιτούμενα:

Κανένα

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Διαλέξεις, Εργαστήριο, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Εξαμηνιαία Εργασία

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Τελική Γραπτή Εξέταση (60%), Εργαστηριακές Ασκήσεις (30%), Παρουσίαση Εξαμηνιαίας Εργασίας (10%), Προφορική Εξέταση (20%)

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • ΚΟΥΪΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, Μούργκος Ιωάννης, Έκδοση: 1/2016.
 • Σφακιανάκης Μιχάλης, Προσομοίωση και εφαρμογές, Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ, Έκδοση: 1η έκδ./2001
 • Ρουμελιώτης, Σουραβλάς, Τεχνικές Προσομοίωσης, Εκδόσεις Τζιόλα, 978-960-418-372-2 2011.
 • Β. Τσαουσίδης, Ε. Μαμάτας, Ι. Ψαρράς, Ε. Κοσμίδης, Σ. Δημητρίου, Εργαστηριακά Μαθήματα στα Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.
 • A. M. Law W. D. Kelton, “Simulation Modeling and Analysis, McGraw-Hill, Inc, 1991.
 • H. Perros, “Computer Simulation Techniques - The Definitive Introduction", 2003.
Διδάσκων: Σαρηγιαννίδης Παναγιώτης