Ημερίδα της FITCE - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

04-01-2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν την ημερίδα της FITCE να στείλουν τα
στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στην κ. Λούτα
(louta@uowm.gr) προκειμένου να λάβουν ηλεκτρονικά από τους διοργανωτές βεβαίωση
συμμετοχής.
Επιπρόσθετα, κατόπιν προτροπής της κ. Λούτα, ο Πρόεδρος της FITCE κ. Σιδηρόπουλος
υποσχέθηκε και έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι  φοιτητές μας που συμμετείχαν στις
εργασίες της ημερίδας μπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή τους ως μέλη της FITCE
χωρίς συνδρομή έως το τέλος των σπουδών τους.