Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών για τις μετεγγραφές λόγω αδελφών φοιτητών ακ. έτους 2018-2019

22-11-2018

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή λόγω αδελφών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου από την Παρασκευή 23-11-2018 ως την Τρίτη 27-11-2018. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν υπάρχουν στη σελίδα 11 της επισυναπτόμενης με αριθ. 168262/Ζ1/9-10-2018 εγκυκλίου «Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2018-2019».