Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών για τις μετεγγραφές και για τη σίτιση ακ. έτους 2018-2019

14-11-2018

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου από την Πέμπτη 15-11-2018 ως την Τετάρτη 21-11-2018. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν υπάρχουν στα 2 πρώτα επισυναπτόμενα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας: της με αριθμ. 158978/Ζ1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β’) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» και της με αριθ. 168262/Ζ1/9-10-2018 εγκυκλίου «Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2018-2019».

Κατά το ίδιο διάστημα από την Πέμπτη 15-11-2018 ως την Τετάρτη 21-11-2018 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σίτισης στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων (κα Π. Παγκάκου) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το 3ο επισυναπτόμενο έγγραφο.