ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Έναρξη Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης Α Περιόδου 2018-2019

06-11-2018

Όσοι φοιτητές (που έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών) ενδιαφέρονται να κάνουν πρακτική άσκηση καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της ΠΑ (https://arch.icte.uowm.gr/iposition/) αφού συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία στην προσωπική τους καρτέλα μέχρι ΚΑΙ 10 Νοεμβρίου 2018. Στις 11 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί η ιεράρχηση σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράφεται στο eclass (μάθημα "Πρακτική Άσκηση") και θα κληθούν οι πρώτοι να επιλέξουν φορέα από τον ΑΤΛΑ και περίοδο ΠΑ (3 μήνες) για να ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση και η ασφάλιση. Οι φοιτητές θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τα βαθμολογικά τους στοιχεία και ότι έχει καταχωρηθεί η αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα iposition, η οποία θα πρέπει να φαίνεται στο δεσμό "Οι αιτήσεις μου".

 Οι φοιτητές που θέλουν να ενημερώνονται για την ΠΑ μπορούν να γραφούν στο eclass στο μάθημα Πρακτική Άσκηση.

 Ο υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης στο ΤΜΠΤ Μηνάς Δασυγένης