Παραλαβή κάρτας σίτισης

08-10-2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές δικαιούχους δωρεάν σίτισης ότι μπορούν να παραλαμβάνουν την κάρτα σίτισης από τη Γραμματεία καθημερινά και ώρες 11.00-13.00.