Παρουσίαση ενεργοποίησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πρωτοετών φοιτητών

01-10-2014

Ξενάγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου & Ενεργοποίηση Κωδικών

Χρήσιμο για τους πρωτοετείς φοιτητές.