Κοντης ΕλευθέριοςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • 2007 – 2013: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 2014 – 2018:  Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Ανάπτυξη δυναμικών ισοδύναμων μοντέλων μειωμένης τάξης με χρήση μετρήσεων για την ανάλυση έξυπνων δικτύων», Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Δυναμική ανάλυση και ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ανάλυση και μοντελοποίηση ενεργών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και έξυπνων δικτύων
 • Έλεγχος και ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο με χρήση μετρήσεων
 • Έλεγχος και βέλτιστη λειτουργία μονάδων διανεμημένης παραγωγής
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, and G. K. Papagiannis, "Measurement-Based Dynamic Load Modeling Using the Vector Fitting Technique," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 33, no. 1, pp. 338-351, Jan. 2018, doi: 10.1109/TPWRS.2017.2697004
 • E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, A. I. Chrysochos, and G. K. Papagiannis, "On the Applicability of Exponential Recovery Models for the Simulation of Active Distribution Networks," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 33, no. 6, pp. 3220 – 3222, Dec. 2018, doi: 0.1109/TPWRD.2017.2742404
 • E. O. Kontis, Τ. Α. Papadopoulos, G. A. Barzegkar-Ntovom, A. I. Chrysochos, and G. K. Papagiannis, "Modal Analysis of Active Distribution Networks Using System Identification Techniques," International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 100, pp. 365-378, Sept. 2018, doi: 10.1016/j.ijepes.2018.02.038
 • E. O. Kontis, Τ. Α. Papadopoulos, M. H. Syed, E. Guillo-Sansano, G. M. Burt, and G. K. Papagiannis, "Artificial-Intelligence Method for the Derivation of Generic Aggregated Dynamic Equivalent Models," IEEE Transactions of Power Systems, vol. 34, no. 4, pp. 2947-2956, July 2019, doi: 10.1109/TPWRS.2019.2894185
 • E. O. Kontis, G. A. Barzegkar-Ntovom, K. A. Staios, T. A. Papadopoulos, and G. K. Papagiannis, "A Toolbox for Analyzing and Testing Mode Identification Techniques and Network Equivalent Models," Energies, special issue on Modern Power System Dynamics, Stability and Control, 2019, doi: 10.3390/en12132606
 • A. R. del Nozal, E. O. Kontis, J. M. Mauricio, and C. S. Demoulias, "Provision of Inertial Response as Ancillary Service from Active Distribution Networks to the Transmission System", IET Generation Transmission and Distribution, doi: 10.1049/iet-gtd.2020.0675
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
Τηλ: +30