Δάτσιος ΖαχαρίαςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2010 - 2017 Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Διερεύνηση του φαινομένου ιονισμού του εδάφους γύρω από συγκεντρωμένα συστήματα γείωσης: Επίδραση στην κεραυνική συμπεριφορά εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

2004 - 2010 Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Μέθοδοι παραγωγής και μέτρησης υψηλών τάσεων
 • Συντονισμός μονώσεων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 • Προσομοιώσεις μεταβατικών φαινομένων σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ιονισμός και ηλεκτρικές ιδιότητες του εδάφους
 • Σχεδίαση συστημάτων γείωσης τεχνικών εγκαταστάσεων, εκτίμηση της απόκρισής τους, εκτίμηση της παρεχόμενης ασφάλειας έναντι θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας
 • Αντικεραυνική προστασία
 • Εκτίμηση κεραυνικής συμπεριφοράς εναέριων γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των διασυνδεδεμένων υποσταθμών
 • Προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων έναντι υπερτάσεων
 • Επιφανειακή διηλεκτρική αντοχή μονωτικών υλικών
 • Μέθοδοι πρόγνωσης τάσης και χρόνου διάσπασης διακένων αέρα και μονωτήρων υπό κρουστικές υψηλές τάσεις

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • T. A. Papadopoulos, Z. G. Datsios, A. I. Chrysochos, P. N. Mikropoulos, and G. K. Papagiannis, “Wave propagation characteristics and electromagnetic transient analysis of underground cable systems considering frequency-dependent soil properties,” IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, early access, DOI: 10.1109/TEMC.2020.2986821.
 • Z. G. Datsios, P. N. Mikropoulos, and T. E. Tsovilis, “Closed-form expressions for the estimation of the minimum backflashover current of overhead transmission lines,” IEEE Transactions on Power Delivery, early access, DOI: 10.1109/TPWRD.2020.2984423.
 • Z. G. Datsios, P. N. Mikropoulos, and T. E. Tsovilis, “Effects of lightning channel equivalent impedance on lightning performance of overhead transmission lines,” IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol. 61, no. 3, pp. 623-630, June 2019.
 • Z. G. Datsios and P. N. Mikropoulos, “Characterization of the frequency dependence of the electrical properties of sandy soil with variable grain size and water content,” IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol. 26, no. 3, pp. 904-912, June 2019.
 • Z. G. Datsios, P. N. Mikropoulos, and I. Karakousis, “Laboratory characterization and modeling of DC electrical resistivity of sandy soil with variable water resistivity and content,” IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol. 24, no. 5, pp. 3063-3072, October 2017.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
Τηλ: +30 2461 0 56500

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/Zacharias_Datsios