Γκαϊδατζης ΠασχάληςΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΘΕΣΗ Έκτακτος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • 2014: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχόλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • 2020: Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: Βέλτιστη Διαστασιολόγηση Μονάδων Διανεμημένης Παραγωγής στα Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχόλη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
  • Ευφυή δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ευφυής χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
  • Βέλτιστη Τοποθέτηση και Διαστασιολόγηση μονάδων διανεμημένης παραγωγής
  • Μείωση απωλειών στα Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την εγκατάσταση Διανεμημένης παραγωγής, ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
  • Αποσυνάθροιση ηλεκτρικού φορτίου, υπογραφές και αναγνώριση φορτίων συσκευών
  • Βέλτιστη διασύνδεση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Βέλτιστη διαχείριση διανεμημένων ενεργειακών πόρων
  • Βέλτιστη διαχείριση ζήτησης, προγραμμάτων απόκριση ζήτησης
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
  1. Bouhouras, A. S., Gkaidatzis, P. A., Panapakidis, I., Tsiakalos, A., Labridis, D. P., & Christoforidis, G. C. (2019, April). A PSO based optimal EVs Charging utilizing BESSs and PVs in buildings. In 2019 IEEE 13th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG) (pp. 1-6). IEEE.
  2. Bouhouras, A. S., Gkaidatzis, P. A., Panagiotou, E., Poulakis, N., & Christoforidis, G. C. (2019). A NILM algorithm with enhanced disaggregation scheme under harmonic current vectors. Energy and Buildings, 183, 392-407.
  3. Gkaidatzis, P. A., Bouhouras, A. S., Sgouras, K. I., Doukas, D. I., Christoforidis, G. C., & Labridis, D. P. (2019). Efficient RES penetration under optimal distributed generation placement approach. Energies, 12(7), 1250.
  4. Raptis, D. A., Periandros, P. S., Gkaidatzis, P. A., Bouhouras, A. S., & Labridis, D. P. (2018, September). Optimal siting of BESS in distribution networks under high PV penetration. In 2018 53rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC) (pp. 1-6). IEEE.
  5. Ntomalis, S. P., Nakas, G. A., Gkaidatzis, P. A., Labridis, D. P., Bouhouras, A. S., & Christoforidis, G. C. (2018, June). Optimal siting of BESS in distribution networks under high wind power penetration. In 2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON) (pp. 1-6). IEEE.
  6. Bouhouras, A. S., Tsiakalos, A., Emmanouil, E., Christoforidis, G. C., Gkaidatzis, P. A., Labridis, D. P., & Papagiannis, G. K. (2018, June). A UPSO based optimal BEVs charging for voltage quality improvement. In 2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON) (pp. 1-6). IEEE.
  7. Gkaidatzis, P. A., Bouhouras, A. S., Doukas, D. I., Sgouras, K. I., & Labridis, D. P. (2017). Load variations impact on optimal DG placement problem concerning energy loss reduction. Electric Power Systems Research, 152, 36-47.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΓραφείο:Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη.
Τηλ: +30

Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/Paschalis_Gkaidatzis