Σύμβουλος Σπουδών
Σύμβουλοι Σπουδών:


  • ο κ. Δασυγένης Μηνάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με αναπληρώτρια την κα. Μπίμπη Σταματία, Επίκουρη Καθηγήτρια

  • ο κ. Ασημόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος, για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με αναπληρωτή τον κ. Αγγελίδη Παντελή, Καθηγητή του Τμήματος

  • ο κ. Στημονιάρης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος, για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ με αναπληρωτή τον κ. Γαύρο Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος.