6ο εξάμηνο


Μάθημα: Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΚωδικός Μαθήματος: MKΗ9
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Εξάμηνο: 6
Πιστωτικές Μονάδες: 5
Εβδομαδιαίες Ώρες διδασκαλίας: 5
Erasmus:
Ιστοσελίδα: http://ece.uowm.gr/courses.php?view_course=98
Γλώσσα διδασκαλίας:Ελληνική
Γενικές Ικανότητες:
Περιεχόμενο:

Μηχανές Συνεχούς ρεύματος

- Λειτουργία γεννήτριας – ξένης διέγερσης, παράλληλης διέγερσης.

− Λειτουργία κινητήρα – ξένης ή παράλληλης διέγερσης.

Μονοφασικοί Μετασχηματιστές

- Εισαγωγή. Ιδανικός μετασχηματιστής. Μονοφασικοί μετασχηματιστές.

- Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Ισοδύναμο κύκλωμα. 

- Δοκιμές βραχυκύκλωσης και ανοικτού κυκλώματος. 

- Φόρτιση Μ/Σ. 

- Αντίστοιχα άκρα, Παραλληλισμός Μ/Σ

Τριφασικοί επαγωγικοί κινητήρες

- Δομή,

 - Ισοδύναμο κύκλωμα και προσδιορισμός των παραμέτρων, 

- Ισχύς και ροπή.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορέσει ο φοιτητής να:

1) Κατανοεί την αρχή λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, των μονοφασικών μετασχηματιστών και των ασύγχρονων μηχανών.

2) Αναγνωρίζει τα μέρη που απαρτίζουν τα είδη των μηχανών αυτών.

3) Να γνωρίζει τα είδη των μηχανών αυτών.

4) Να γνωρίζει τα ισοδύναμα κυκλώματά τους.

5) Να γνωρίζει τις σχέσεις ισχύος και ροπής.

6) Να έρθει σε επαφή με το σύστημα pu (ανά μονάδα)

Προαπαιτούμενα:

Ηλεκτρομαγνητισμός, Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι και ΙΙ

Τρόπος Παράδοσης:
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:

- Διδασκαλία στην τάξη με χρήση βιντεοπροβολέα και με φροντιστηριακές ασκήσεις

- Εργαστηριακές ασκήσεις με εργασίες προετοιμασίας σε λογισμικό προσομοίωσης Multisim πριν τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων,

- Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Αξιολόγηση Φοιτητών:

- Παράδοση και αξιολόγηση εργασιών εργαστηριακών ασκήσεων (20 %)

- Δύο απροειδοποίητα διαγωνίσματα και μία πρόοδος (30 %)

- Τελικές εξετάσεις (50 %) 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1) Ν. Σκραπαρλής, Β. Μολασιώτης, Δ. Τσιαμήτρος, «Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρικών Μηχανών Συνεχούς και Εναλλασσομένου Ρεύματος», Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, ISBN: 978-960-357-114-8.

2) Chapman S., Electrical Machinery Fundamentals, Fourth Edition, McGraw-Hill Inc.

Διδάσκων: Τσιαμήτρος Δημήτριος