ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ

20-07-2022


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ" (MSc in MECHATRONICS) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  με τίτλο « Μηχατρονική»  του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφιότητας μέχρι 16/9/2022.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. “Μηχατρονική”. Η αναλυτική προκήρυξη ευρίσκεται στην ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ «Μηχατρονική»  https://mechatronics.uowm.gr .