Οδηγία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2022

15-06-2022


Οδηγία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2022