ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΑΙΤHΣΕΩΝ ΓIA ΥΠΟΤΡΟΦΙEΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ UNBOUND PROMETHEUS ΚΑΒΑΛΑ, 19-23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

04-05-2022


ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛ ΑΙΤHΣΕΩΝ ΓIA ΥΠΟΤΡΟΦΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
 UNBOUND PROMETHEUS
ΚΑΒΑΛΑ, 19-23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022