Οι υποτροφίες της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών

14-01-2021


Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση το δελτίο τύπου της Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών που αφορά σε τέσσερις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με το ναυτιλιακό αντικείμενο.