ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

29-10-2019


ΑΛΛΑΓΕΣ

- Αλλαγή στην ώρα διδασκαλίας του μαθήματος "Ηλεκτρονική Υγεία" την Πέμπτη.